Josef má firmu. A protože chce, aby byla úspěšná a lidé ji znali, prezentuje ji na webových stránkách. Josef nenechal nic náhodě a na tvorbu webu si najal digitální agenturu, která pro něj celý web vytvořila a nadále se o něj stará. Je spokojený, protože má web, který je hezký, funkční a přináší mu stále nové zakázky. Co všechno musel Josef pro tento pocit spokojenosti udělat a co pro něj udělala agentura? Přečtěte si, jak probíhá tvorba webu v Uniferu krok za krokem a na co byste jako klient měli být připravení.

Jak vznikají weby v Uniferu

Obsah

Úvodní workshop

Začínáme úvodním setkáním či workshopem. Josef nám představí svou firmu či projekt a své představy o podobě a rozsahu webu. To, jak bude workshop probíhat a jak bude rozsáhlý, je závislé na typu projektu. Ať se úvodního setkání z naší strany zúčastní jakýkoliv specialista či zástupce projektového týmu, jejich cíle jsou v zásadě stejné: zjistit důležité informace, na jejichž základě bude projektu udáván směr. Budou od Josefa či jeho kolegů chtít vědět opravdu velkou řadu věcí od popisu jeho podniku, přes informace o produktu či službě po uvedení hlavních konkurentů, o kterých ví.

Naši specialisté se v neposlední řadě budou ptát na Josefovy zákazníky a problémy, které jim pomáhá svými službami či produkty řešit.  Zkrátka se budeme pídit po jedinečné hodnotě Josefova projektu, kterou musí i výsledný web vyzařovat. Zajímat nás budou i Josefovy představy o funkcích, které má web či jeho administrace umožňovat.

Může se stát, že Josef nezná odpovědi na všechny naše otázky. Často se to týká třeba charakterizování hlavních persón, pro které budeme webovou prezentaci uzpůsobovat. V takových případech mu buď již na workshopu, či při následném vývoji webu pomůžeme odpovědi definovat. Výstupem z workshopu je zpravidla souhrnný brief, na jehož základě se tvoří zadání tvorby webu. Josef se dozvídá předběžný harmonogram prací, který vychází v řádech týdnů až měsíců, než je finální web hotový a spuštěný.

Tvroba webu začíná workshopem

Průzkum

S pomocí briefu začínají naši specialisté konkretizovat co nejlepší řešení stavby webu. Zkoumají přednesené nápady, analyzují konkurenci, vybírají přístupy z příkladů dobré praxe. Podle rozsahu projektu provádějí UX analýzu a dělají výzkum i v oblasti designu.

Pokud je web rozsáhlý a má i širší přesah do jiných oblastí Josefovy značky, pomáhají si tvorbou moodboardu. Moodboard je něco jako myšlenková mapa určující vizuální směr webu.

Struktura a obsah

Obsah má v návrhu webu důležité místo. V závislosti na zjištěných poznatcích z předešlé badatelské fáze je potřeba dát informacím na webu řád a strukturu. Konkrétně u webu se tato činnost projevuje tříděním informací do smysluplných celků. Z nich můžeme později vytvořit mapu webu, neboli sitemapu.

Na návrhu sitemapy můžeme Josefovi znázornit strukturu webu, rozdělení stránek nebo třeba zamýšlený průchod (flow) potenciálního návštěvníka webem. Když už máme sitemapu, je třeba se zamyslet také nad tím, jaké informace budou jednotlivé stránky obsahovat, abychom se co nejvíce přiblížili k naplnění vytyčeného cíle. Příprava obsahu je zpravidla úkol pro Josefův tým. Čím konkrétnější formulace informací budeme mít v této fázi k dispozici, tím efektivnější budou všechny navazující fáze.

Wireframe

Obsah, který jsme si stanovili v předešlé části postupu, následně můžeme promítnout do wireframu. Wireframe, neboli drátěný model webu už znázorňuje konkrétnější strukturu, hierarchii a kompozici jednotlivých stránek ze sitemapy. I u wireframů stále přihlížíme k datům a skutečnostem, které jsme zjistili při úvodním workshopu.

Wireframy děláme interaktivní. Josef si díky tomu může model webu proklikat téměř jako na živém webu – klikání na tlačítka ho přesunuje mezi stránkami, zobrazují se i ukázky chování interaktivních prvků po najetí kurzorem apod. Konečný wireframe by měl obsahovat všechny prvky, které budou použité i ve finálním designu.

K rozestavení prvků na webu slouží wireframe

Grafický návrh webu

V této části je naším úkolem obléct wireframe do grafického kabátu. Naši web designeři se při tom opírají o schválený moodboard, případně Josefův brandmanuál určující použití barev, písma i grafických prvků. Určitě ale přidají další vlastní invenci, která vyplyne během tvorby.

U tvorby vícestránkových webů začínáme návrhem hlavní strany, někdy dokonce jen její úvodní sekcí (říká se jí také first screen nebo hero sekce). Jakmile Josef schválí její podobu, jdeme na návrhy dalších částí webu. I grafický návrh obvykle předáváme v interaktivní podobě, pokud to jde.

Grafický návrh webu je jedním z kroku web developmentu

Vývoj webu

Na základě grafických podkladů startujeme samotný vývoj webu, při němž naši web developeři transformují grafiku do formy, které rozumí internetové prohlížeče. Weby stavíme na moderních nástrojích a technologiích. Josefův tým tak bude mít k dispozici redakční systém, který nám i jemu umožní pohodlnou editaci obsahových částí. Redakční systém, nejčastěji používáme WordPress, přitom rozšíříme a přizpůsobíme tak, aby vyhovoval charakteru Josefova projektu.

Na vývoj webu navazuje proces testování. Pomocí našich interních checklistů ověřujeme, zda jsou splněny všechny funkční i grafické požadavky. Testujeme rychlost webu, jeho chování v nejpoužívanějších webových prohlížečích a také na mobilních zařízeních. Responzivita je v současné době nutností.

S prvním reálným výsledkem vývoje se Josef setká v testovacím prostředí. Má možnost vyzkoušet si finální interaktivitu a s pomocí projektového manažera se seznámit s redakčním systémem a jeho možnostmi. I Josefův pohled a testování nám dovolí vyladit možné nedostatky, které nám mohou kvůli „profesní deformaci“ unikat.

Uvedení do provozu

A jdeme do světa! Po úspěšném testování a naplnění obsahu, které jsme společně provedli, je web připraven na zveřejnění. Vyřešíme spolu nasměrování domény na hosting a vše ostatní, co bude potřeba. V nejčastějších případech by byl Josef majitelem domény a my bychom zprostředkovali hosting; vždy ale záleží na dohodě. Testovací verzi webu migrujeme na produkční prostředí, na kterém ho již najdou i Josefovi zákazníci.

Údržba

Práce na webu není nikdy u konce. Josefův business se vyvíjí, rozšiřuje, ovlivňují ho různá nařízení nebo požadavky zákazníků či obchodních partnerů. Postupem času potřebuje aktualizovat informace nebo promítnout na webu změny v brandu. Nevadí, to je zkrátka situace, která se děje běžně a my s jejím řešením rádi pomůžeme.

Kromě obsahu a vzhledu je ale také důležité věnovat pozornost jeho technologické stránce, tedy průběžné správě webu. Aktualizací všech součástí a pravidelným testováním předejdeme bezpečnostním rizikům a budeme web udržovat ve formě.

Dalšími možnostmi, jak web rozvíjet a vylepšovat jeho vyhledatelnost a získávat s ním nové zákazníky, je soustavná práce na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) nebo tvorba navazujících stránek a podstránek pro účely kampaní apod.

Hotový web potřebuje pravidelnou údržbu