Nečekané problémy se mohou objevit takřka kdykoliv během jakéhokoliv procesu. Problémy jsou ale často jen příznaky daleko hlubších záležitostí. Může se tedy stát, že rychlé a povrchové řešení problému daný problém zkrátka nevyřeší. Techniky 5x Proč? a 6 otázek jsou efektivní nástroje k odhalení nejen aktuálních potíží, ale i potíží budoucích. Kdy je tedy vhodné techniky využít? A jak je provádět správně? Pojďme se na tyto kreativní metody podívat blíže.

Kde se metoda 5x Proč vzala?

S touto metodou přišel pro Toyota Motor Corporation Taiichi Ohno a Toyota ji stále používá. Podívejte se na krátké video, které tuto metodu představuje. A pokud chcete příklad, jak metoda funguje v češtině, Wikipedie uvádí jednoduchý příklad s nepojízdným autem. Podle tvůrce metody je klíčové odpovědět si pětkrát na otázku: ”Proč?”. Je to jednoduchý způsob, jak objevit skutečný problém, a tak i vhodné řešení přímo šité na míru.

Jedním z klíčových faktorů implementace techniky je provést informované rozhodnutí. To znamená, že proces rozhodování by měl být založený na povědomí o tom, co se skutečně v celém procesu děje. Přesněji řečeno,  analýza problému od kořenů by měla zahrnovat lidi s praktickými zkušenostmi. 

Kdy a kde metodu 5x Proč používat?

 • v týmu
 • k definování problému 
 • k odhalení případných hrozeb
 • k provedení dalších kroků

Technika 5x Proč v praxi

Při aplikaci techniky 5x Proč je třeba se dostat k podstatě problému a poté jej opravit. Přičemž zdroj problému může být někdy zcela neočekávaný.

Často jsou problémy považovány za problémy technického rázu, zapomínáme však, že se může jednat o zádrhel procesní, kde hraje hlavní roli lidský faktor. Je to důvod, proč hledání a eliminace klíčového problému je rozhodující, pokud se chcete vyhnout opakování problémů.

Jak správně aplikovat techniku 5x Proč?

 1. Vytvořte tým lidí, kteří  výzvě rozumí a jsou s ním natolik seznámení, že jsou schopní objevit příčinu problémů. Vyberte jednoho facilitátora.
 2. Problém jasně popište a napište ho na viditelné místo, např. na flipchart.
 3. Položte si otázku začínající na “Proč?” – např. “Proč tento problém nastal?”, “Proč se děje to, co se děje?”
 4. Svou odpověď zapište a následně si opět položte další otázku “Proč…”.
 5. Tento bod opakujte minimálně pětkrát.
 6. Před sebou byste teď měli mít možnou příčinu původního problému, která se zpočátku nemusela zdát zřejmá.
 7. Začněte pracovat na řešení původního problému.

Můžete pozorovat, že z hlavní příčiny počátečního problému se stal problém povrchový, nikoliv jádro problému. A že skutečný problém je vlastně docela překvapivý. 

Účelem analýzy 5x Proč je podrobně zkoumat určitý problém. Na paměti ale mějte, že samotné číslo 5 je jen číslo. Proto se ptejte “Proč” tak často, jak jen to bude potřeba pro situaci, ve které se právě nacházíte, a učiňte poté adekvátní kroky.

Metoda 6 otázek (5W1H)

Nejste s výsledkem spokojeni? Nedaří se vám najít příčinu? Zřejmě si nekladete ty správné otázky, které vám pomohou lépe uchopit řešený problém. Stačí se přitom zeptat na ty nejzákladnější aspekty problému: KDO, CO, KDE, KDY, PROČ a JAK? V angličtině se pro tuto metodu vžila zkratka 5W1H. Zkrátka je třeba jít do hloubky a být konkrétní.

Proveďte potřebné kroky

Poté, co tým detekuje klíčový problém, je čas pro nápravné kroky. Do tohoto procesu by měli být zapojeni všichni členové diskuze za účelem najít a aplikovat to nejlepší možné řešení, které chrání proces od stále opakujících se problémů.