Společnost Google uvedla, že v březnu roku 2024 bude mezi takzvané Core Web Vitals metriky, které se zaměřují na uživatelský prožitek z procházení webových stránek, zařazena nová metrika. Ta tak bude přímo ovlivňovat, na kolikáté pozici se ve výsledcích vyhledávání zobrazí váš web. Jak už můžete vědět z našeho článku Google PageSpeed Insights – co potřebujete vědět o rychlosti webu, Google zohledňuje výsledek svých měření v pořadí výsledků na SERP.

Interaction to Next Pain je nová metrika Google při hodnocení kvality webu

Obsah

Co je to metrika INP

Metrika INP (zkratka pro Interaction to Next Paint) udává rychlost reakce webu na akci uživatele. Jednoduše řečeno metrika uvádí, jak dlouho trvá webové stránce zpracovat uživatelovo kliknutí nebo klávesový příkaz a výsledek této akce uživateli zobrazit.

Měří se všechny interakce během celého průchodu uživatele webem a jako výsledek se použije čas nejdelší z nich. Je zde jedna výjimka – při měření se vynechá nejhorší reakce z každých 50 reakcí, aby se předešlo zkreslení výsledků. Tohoto počtu interakcí však běžné webové stránky nedosáhnou, a proto bude většinou jako INP uváděna opravdu ta nejhorší interakce na stránce.

Proč je INP důležité?

Hlavní důvod je ten, že Google od března k této metrice bude přihlížet ve svém PSI (PageSpeed Inisghts) skóre, a to může mít vliv na výsledky vyhledávání. Google může například upřednostnit stránky vaší konkurence jen na základě toho, že má web optimalizovanější, než je ten váš. A to i za předpokladu, že z hlediska obsahu mají oba relevantní informace pro uživatele.

Dalším dobrým důvodem, proč metriku sledovat, je spokojenost uživatelů. Pokud bude váš web s uživatelem interagovat pomalu a bude se uživateli zdát, že musí stále čekat, je pravděpodobnější, že web opustí ještě před dosažením cílové konverze nebo nalezením požadované informace.

Jak změřit metriku INP?

Aby byla metrika co nejpřesnější, provádí Google měření na reálných uživatelích. To znamená, že výsledky jeho měření neuvidíte, pokud na webu nemáte dostatečnou návštěvnost. Pokud však na webu dostatečnou návštěvnost máte, hodnotu INP můžete vyčíst z nástroje PageSpeedInsights. Výsledky měření na reálných uživatelích uvidíte jako první, když do nástroje vložíte požadovanou URL.

INP metrika kvality webu

Je možné, že místo tabulky, která je vidět na obrázku, uvidíte následující hlášku, která oznamuje, že na webu není dostatečný provoz pro průkazné výsledky.

INP metrika nedostatečná návštěvnost

Pokud tuto hlášku vidíte, stále můžete INP změřit, ale je třeba kontaktovat vývojáře webu, který nastaví měření a ukládání do vlastní databáze.

Jak interpretovat výsledky měření?

Pokud máte výsledky vašich měření, je třeba vyhodnotit, zda je nutné se jim věnovat. Pro tyto účely vám může posloužit následující škála, kterou používá Google. Za dobrou odezvu se považuje jakýkoliv výsledek pod 200 ms. Mezi 200 a 500 ms není odezva úplně špatná, ale stálo by za to se jí trochu věnovat. Naopak cokoliv nad 500 ms je považováno za špatnou interakci a měli byste velice zbystřit, protože to nejspíš bude znamenat frustrovaného návštěvníka vašeho webu.

INP metrika škála hodnocení

Optimalizace INP

Zjistili jste, že váš web metriku INP nesplňuje a chtěli byste to spravit? Špatná metrika INP většinou ukazuje na neoptimalizovaný javascriptový kód, se kterým většinou se coby běžný provozovatel webu nedostanete do styku. A tudíž jej sami ani nemůžete optimalizovat nehledě na riziko rozbití webu neodborným zásahem do javascriptu. Je proto vždy lepší se s optimalizací INP obrátit na profesionály, kteří vám poradí a optimalizaci provedou.