Analýza klíčových slov

S klíčovými slovy se setkáváme při každodenním procházení internetu. Jako uživatelé pomocí nich vyhledáváme to, co chceme najít. A jako provozovatel webové stránky chcete, aby se na základě relevantních klíčových slov uživatelé dostali na váš web. Díky analýze klíčových slov, zvané také klíčovka, zjistíte, jaké výrazy uživatelé používají při vyhledávání vašich služeb a na které byste se měli na webu zaměřit.

Co službaobsahuje

Vyhledávací dotazy

Získáte veškeré relevantní vyhledávací dotazy k vašemu businessu. Ty budou rozšířeny například o metriky jako hledanost, konkurenčnost, příležitost, ceny za proklik a spoustu dalších.

Vizualizace dat

Všechny údaje zpracováváme do přehledných tabulek a grafů, abyste obsah snadněji pochopili.

Doporučené kroky

Tato část vás bude zajímat nejvíce. Obdržíte doporučení, která vzešla z analýzy, a pokyny, jak s klíčovkou pracovat.

Jak dělámeanalýzu klíčových slov

Úvodníschůzka

Jako první si ujasníme, k čemu analýzu klíčových slov potřebujete. Bude to tvorba nového webu, optimalizace webu, podklady pro PPC kampaně nebo obsahovou strategii? Potřebujeme také co nejlépe poznat váš obor.

Zpracováníanalýzy

Posbíráme veškeré vyhledávací dotazy za pomocí několika skvělých marketingových nástrojů. Tyto dotazy rozšíříme o spoustu metrik, tabulek, grafů a vypracujeme přehledný dokument.

Přípravavýstupních dokumentů

Na závěr od nás dostáváte konečnou verzi dokumentů, kde najdete přehledně vypsané relevantní vyhledávací dotazy s veškerými daty společně s pokyny pro práci s analýzou klíčových slov.

CHCETE ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV?

KONTAKTUJTE NÁS!

O analýze klíčových slovpíšeme na blogu

Souvisejícíslužby