Kdo jsme? Majitelé webových stránek! Co chceme? Změřit, jak rychlý a uživatelsky přívětivý máme web! Jak to uděláme? Použijeme PageSpeed Insights!

Přesně tak, stránku PageSpeed Insights s ne příliš atraktivní URL https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Tento nástroj vám formou spousty barevných čísel řekne, jak si váš web vede v rychlosti načítání, a vyjmenovává tipy, jak stránky optimalizovat. Pokud se jimi budete řídit, můžete docílit zrychlení webu, a tudíž jeho větší atraktivity pro vyhledávače. 

blog - rychlost webu

Obsah

Co je PageSpeed Insights

Na úvod pár cizích slov. Nástroj PageSpeed Insights zobrazuje výsledek Lighthouse Performance Score (LPS). To je v jednoduchosti souhrnné hodnocení rychlosti webu a jeho celkové uživatelské přívětivosti ve formě jednoho čísla od 0 do 100. Toto skóre se utváří z řady dílčích hodnocení indikujících, jestli je váš web potřeba v určitých oblastech kvalitní, nebo by potřeboval optimalizaci.

Výsledek měření může vypadat například takto:

PageSpeed insights výsledek měření

A teď si pojďme rozebrat, co nám ono magické číslo v kolečku říká a jak si tyto informace máme interpretovat.

Co se projevuje ve skóre PageSpeed Insights

Rychlost webu je hlavní součástí hodnocení LPS, ale není zdaleka jedinou. Celkově se do výsledku projevuje šest metrik a každá z nich má jinou váhu a vliv na výsledek. Při optimalizaci webu je tak třeba začít s těmi nejpodstatnějšími a postupně se propracovávat níže. V následující tabulce vidíte přehled metrik (vyjádřených v milisekundách) a jejich vah v procentech.

First Contentful Paint (První vykreslení obsahu)

15 %

Speed Index (Index rychlosti)

15 %

Largest Contentful Paint (Největší vykreslení obsahu)

25 %

Time to Interactive (Čas do interaktivity)

15 %

Total Blocking Time (Celkový blokující čas)

25 %

Cumulative Layout Shift (Kumulativní posun layoutu)

5 %

Jak interpretovat skóre měření

Výsledné číslo, které LPS vrátí, je normální distribuce odvozená z archivu webů služby HTTPArchive.  Při každé aktualizaci služby Lighthouse její tvůrci berou v potaz skóre webů z tohoto archivu a stanovují škálu skóre. Pokud máte skóre 90, jste v 8. percentilu, tedy mezi 8 % nejrychlejších webů. Pokud máte skóre 50, tak jste v nejlepší čtvrtině.

Je třeba usilovat o skóre 100?

Samozřejmě, že čím vyššího skóre dosáhnete, tím lépe pro váš web. Vyhledávač Google totiž výši skóre zohledňuje při zařazování webů ve výsledcích hledání. Skóre 100 je však pro většinu webů nedosažitelnou nebo velmi vzdálenou metou.

Záleží na typu webu. Pokud provozujete jednoduchý prezentační web s pár obrázky a texty, není problém dosáhnout skóre okolo 90 bodů. Jakmile se však jedná o větší e-shop, dostat se nad 60 bodů není tak jednoduché. Taková alza.cz má v měření kolem 43 bodů pro desktop a cca 21 bodů pro mobil.

Proto vždy berte v potaz typ webu, jeho rozsáhlost a není třeba ani od věci si porovnat web s konkurencí. Nakonec můžete přijít na to, že ačkoliv dosahujete relativně nízkého skóre, je váš web nejrychlejší v oboru.

Mobil nebo počítač?

Stránka PageSpeed Insights vám zobrazí výsledné skóre jak pro mobilní, tak pro desktopovou verzi webu. Kterou z nich je tedy potřeba brát vážně? Samozřejmě, že obě. Ale o něco vážněji je třeba brát tu mobilní, a to kvůli faktoru “vstřícnosti prohlížení na telefonu” – další metrice, na kterou bere Google zřetel při vyhledávání.

Dalším důvodem, proč se více zaměřit na mobilní výsledky, je, že hodnocení na desktopové verzi se málokdy dostane pod 50 bodů. Není tedy tak těžké dosáhnout zde slušného výsledku. Ve většině případů se po zlepšení mobilního skóre zároveň zvedne i hodnocení pro desktop.

Nejdůležitější metriky pro interpretaci výsledků

Když se chcete pustit do optimalizace webu, mějte jistotu, že výsledky správně interpretujete. Důležité je brát zřetel na tyto faktory:

  • Sledujte metriky Largest Contentful Paint, Total Blocking Time a Cumulative Layout Shift. Těmto metrikám Google přikládá velkou váhu (a od května 2021 by tato váha měla být ještě větší).

PageSpeed insights

  • Sledujete laboratorní nebo skutečná data? LPS ve výchozím stavu zobrazuje data syntetická, tedy generovaná strojem. Pokud má váš web velkou návštěvnost, zobrazí i data skutečná, která se většinou od těch syntetických podstatně liší.
  • Měříte všechny vstupní stránky, nebo jen tu “hlavní”? Je potřeba sledovat všechny vstupní stránky webu. Pokud bude mít hlavní stránka skóre 90, ale stránka hlavního produktu skóre 30, tak je někde chyba.
  • Jak je na tom web v porovnání s konkurencí? Skóre menší než 50 značí, že je na tom web špatně a za optimalizaci by stál i bez ohledu na konkurenci. Pokud jste ale přesáhli 50 bodů, otestujte pro zajímavost weby konkurence. Mají všichni vaši konkurenti výsledek nižší? Pak jsou k nízkému skóre nejspíš objektivní důvody a nemusíte věšet hlavu.