Card sorting je metoda uživatelského výzkumu jejíž cílem je zjistit, jak má být postavena informační architektura na webu, aby byla uživatelům přístupnější. Úkolem zúčastněných uživatelů je roztřídit pojmy do kategorií, které jim budou dávat největší smysl. Sepsali jsme vám, co přesně třídění karet znamená, jak se provádí nebo například jaké jsou benefity této metody.

 

Obsah

Co je to Card Sorting

Card sorting, česky třídění karet, je jednou z metod uživatelského výzkumu, která odhaluje, jak uživatelé třídí obsah na webových stránkách nebo v aplikacích. Vychází z psychologické teorie, která poskytuje mentální model toho, jak uživatelé na internetu vnímají a kategorizují informace.

Funguje tak, že uživatelé třídí karty s tématy nebo štítky nabídek do kategorií nebo skupin, které jim intuitivně dávají smysl. Pokud chcete zjistit, jak uživatelé chápou celý webový koncept, nechte je kartičky i pojmenovat

Card sorting můžete provádět offline, s opravdovými lístečky, kartami a tabulkou, nebo online pomocí nástroje pro třídění karet. Obecně jde o velmi rychlou, levnou a poměrně efektivní metodu uživatelského výzkumu a testování.

Proč Card Sorting využít při tvorbě webu

Card Sorting můžete využít v podstatě kdykoliv. Je jedno, zda tvoříte nový web, nebo aktualizujete ten starý, card sorting vám pomůže dozvědět se, jak uživatelé třídí informace, jak nad nimi přemýšlí a zda máte například dobře uspořádanou navigaci, skupiny odkazů apod. Výsledky z této metody totiž můžete použít ke zlepšení hierarchie informací

Navíc pokud s uživateli třídění karet provedete, získáte přehled nejen o tom, jak chápou obsah vašich webových stránek, ale také o tom, jak přemýšlí. Uživatelé totiž mají jasné představy o tom, jak je web uspořádaný. A tady přichází hlavní důvod, proč Card Sorting využít – jejich představy se mohou výrazně lišit od těch vašich. 

Ve zkratce vám tato metoda pomáhá ukázat, kam uživatelé přirozeně a intuitivně šli, aby našli určitou informaci, nebo provedli nějaký úkon (např. koupili váš produkt nebo službu.) 

Jaké jsou benefity Card Sortingu

Card Sorting má při tvorbě webu a UX výzkumu mnoho výhod, a to hlavně díky své schopnosti komplexně pochopit způsob myšlení uživatele. Navíc získáte dobrou zpětnou vazbu uživatelů a vaše webové stránky tak budou vytvářeny s ohledem na jejich prefence a potřeby

Hlavní benefity Card Sortingu spočívají v tom, že designerům napomáhají:

 • Nahlédnout do myšlení a fungování uživatelů
 • Vcítit se do uživatelů 
 • Rychle získat poznatky a nápady
 • Zlepšit informační architekturu

TIP na čtení: 14 nejčastějších chyb při tvorbě webu

Typy Card Sortingu

Způsob Card Sortingu volte vždy podle typu projektu. 

Otevřený Card Sorting

Otevřený Card Sorting je nejjednodušší a nejpřímější metodou, jak zjistit co nejvíce informací. Uživatelé v podstatě udělají veškerou práci za vás, aniž by to tak působilo. Jednoduše vezmou svazek karet s napsanými informacemi a roztřídí je do skupin, které vnímají jako logické. Poté je kategorizují tím, že k nim přidávají názvy, které sami vymyslí.  

Výhoda otevřeného Card Sortingu spočívá v tom, že získáte ucelený a nejvíce pravdivý přehled o chování uživatelů.

Uzavřený Card Sorting

Uzavřený Card Sorting je velmi podobný otevřenému Card Sortingu. Rozdílem je, že uživatelům odpovědi předpřipravíte a oni je pak rozřazují do skupin. Tento typ třídění karet vám pomůže získat představu o tom, jak dobře se vaše kategorie shodují s přemýšlením uživatelů na internetu.

Hybridní Card Sorting

Při hybridním Card Sortingu uživatelům poskytujete vyplněné i nevyplněné kategorie. Tento způsob se nejvíce využívá v případě, kdy designeři mají už nějaké kategorie hotové, ale chtějí, aby uživatelé přispěli k tvoření dalších.

TIP na čtení: Co je to responzivita webu a proč je důležitá

Papírový Card Sorting

Jde o tradiční třídění karet. Témata jsou napsaná na papírových kartičkách a uživatelé je následně třídí do kategorií. Kartičky mohou snadno přeskládat, nebo začít znovu, pokud budou chtít. 

Papírový Card Sorting dává smysl například v případě, kdy vaši respondenti nejsou příliš znalí v digitálních nástrojích. Nevýhodou papírového třídění karet je, že výzkumníci musí ručně počítat a zaznamenávat odpovědi každého účastníka a zadávat je do nástroje pro analýzy. 

Digitální Card Sorting

Pro digitální Card Sorting se využívá software nebo webový nástroj simulující tematické kartičky, které pak uživatelé přetahují do jednotlivých kategorií. Pro výzkumníky je jednodušší, protože software sám dokáže analyzovat výsledky od všech uživatelů a odhalit, které položky byly nejčastěji seskupeny dohromady.

Tip na spolehlivé nástroje: Maze nebo Figjam. 

Nevýhodou je, že použitelnost nástroje může ovlivnit úspěšnost výzkumu, například při nečekaných technických problémech

TIP na čtení: Design Thinking – metoda, díky které mohou vznikat lepší produkty

Jak vyhodnocovat data

Z uzavřeného Card Sortingu data vyhodnotíte snadno – spočítáte odpovědi jednotlivých uživatelů. U otevřeného Card Sortingu, kdy si uživatelé kartičky pojmenovávají podle sebe, je to pochopitelně složitější. Prvním krokem jejich vyhodnocení je sjednocení podobných odpovědí do jedné. To znamená, že si projdete všechny odpovědi, sloučíte duplicitní, podobné a vyřadíte neúplné. 

Nezapomeňte, že pro web vždy platí jedno pravidlo – čím kategorií méně, tím lépe. Proto si po jejich rozřazení dejte pauzu a vraťte se k nim znovu o něco později. 

Data můžete také vyhodnocovat pomocí 3D skupin, kde díky vizualizaci vidíte podobnost mezi jednotlivými tématy. 

Co si z článku odnést

 • Card Sorting vám pomůže pochopit, jak uživatelé přemýšlejí o obsahu webu
 • Díky Card Sortingu můžete uživatele jednodušeji dovést k cíli – např. nákupu 
 • Vyberte si typ Card Sortingu, který se nejvíce hodí pro váš web 
 • Rozhodněte, zda budete data sbírat online, nebo offline
 • Vyzkoušejte různé typy vizualizací výsledků 
 • Než se do Card Sortingu pustíte, důkladně se připravte 
 • Dobrým digitálním nástrojem pro Card Sorting je Maze nebo Figjam