Segmentace zákazníků na trhu má mnoho podob. Tradičně rozlišujeme potenciální zákazníky podle bydliště, věku nebo pohlaví. Když se ale dostaneme více do hloubky jejich mysli, nabízí se řada dalších pohledů. Například pomocí barev. Teď nemám na mysli odstíny pleti, ale barvy jako pomyslné nositele charakterových vlastností tvořící barevnou typologii lidí. Ke každému člověku se musíte chovat jinak, každý potřebuje slyšet něco jiného. Správné nastavení přístupu k vašim zákazníkům, obchodním partnerům nebo kolegům je zásadní pro váš pracovní úspěch.

Jen dvě minuty stačí k otypování člověka a začíná to už jeho příchodem. Znalosti barevné typologie vám pomohou například při obchodním jednání nebo během prezentace vaší práce klientovi. Máte modrého klienta? Zahrňte ho čísly a daty. Spolupracujete se zeleným? Nesoupeřte s ním a buďte mu příkladem!

Obsah

Červená – direktivní člověk

Do červené barvy řadíme lidi, kteří chtějí být úspěšní a viditelní. Orientují se na výzvy a výsledky potřebují mít co nejrychleji. Poznáte je podle nápadné gestikulace a pevného stisku ruky. Mluví rychle, hlasitě a často sarkasticky. Neustále vám dávají najevo, že jsou zaneprázdnění, důležití a jejich čas je velmi drahý. Červení se spoléhají na své pocity a rozhodují se na základě emocí. Rádi podstupují rizika.

Pokud se setkáte s červeným zákazníkem, mějte na paměti, že vyhledává luxusní produkty, kterými se chce hlavně chlubit a dát ostatním najevo svoji výjimečnost. Nezapomeňte mu nabídnout osobní výhody. Takoví lidé se rádi stávají VIP zákazníky a nemají problém si za cokoliv zaplatit. Červený je i váš kolega, který má neorganizovaný stůl, neustále chodí pozdě na jednání, spěchá a necouvne před konflikty.

Při jednání s červenými lidmi využijte jejich spontánního rozhodování a zasáhněte emoce. Nedávejte najevo slabost, mluvte s jistotou a nahlas. Nad červeného člověka se hlavně nepovyšujte, zbytečně ho nekritizujte, ale naopak ho pochvalte a pochlebujte mu. Při představování plánu se nebojte přehánět a mějte vysoká očekávání. Tím si červeného naprosto získáte a nebude se bát ani případného rizika nebo vysoké ceny.

Modrá – analytik

Modří kladou velký důraz na fakta a kvalitu, všechny informace důkladně analyzují. Většinou nosí konzervativní účelné oblečení, nesnaží se vyčnívat a jejich řeč těla je málo výrazná. Na schůzku dorazí vždy včas a dobře připravení. To stejné budou vyžadovat také od vás. Na druhou stranu můžou někdy působit neosobně a odtažitě. Na modré nejčastěji narazíme například v oblasti IT.

Při jednání s modrým člověkem se neptejte na jeho rodinu ani zájmy. Předložte mu detailní nabídku, kde mu ukážete jasné výhody, fakta a termíny. Nezapomínejte na čísla, grafy a srovnání s konkurencí. Nejlépe uděláte, když si s sebou přivedete odborníka nebo mu alespoň ukážete vyjádření od specialisty. Na klienta netlačte a dejte mu hodně času na rozmyšlenou. Pokud se setkáte s modrým kolegou nebo nadřízeným, dbejte na dodržování termínů, nemrhejte jejich časem a nevstupujte do jejich osobní zóny.

Zelená – pečovatel

Mezi zelené se řadí velmi přátelští a společenští lidé, kteří se rádi starají o druhé. Takový člověk rád pracuje v týmu a podporuje svoje kolegy. Zeleného člověka poznáte podle sympatického způsobu komunikace a nenápadného oblečení. Bude si s vámi chtít povídat o své rodině a zájmech. Mluví jemným tónem, dívá se vám přímo do očí a jeho stisk ruky působí přátelsky a upřímně.

Zelený kolega vám rád se vším pomůže, pracuje organizovaně, jedná férově a vyhýbá se konfliktům. Takovému člověku naslouchejte, nesnažte se s ním soupeřit a buďte mu dobrým vzorem. Při jednání se zeleným klientem nezapomeňte navázat přátelský kontakt, zeptejte se, jak se daří jeho rodině. Nezaujmete ho nejlepší nabídkou, ale musí věřit vám jako člověku. Pamatujte, že nemá moc rád změny a nepouští se zbytečně do žádného rizika.

Žlutá – optimista

Už podle barvy tito lidé připomínají usměvavá sluníčka. Žlutí milují zábavu a humor. Žijí teď a tady, nic příliš neřeší a stejně jako červení se rozhodují spíše spontánně. Jsou rádi středem pozornosti, následují trendy a snadno je poznáte podle výstředního oblékání. Působí neformálně, mluví nahlas a energicky. Bývají kreativní, ale mají někdy problém s koncentrací. Pokud pracujete se žlutým člověkem, stanovujte mu raději krátkodobé cíle, tím udržíte jejich pozornost.

Žlutí lidé zvládnou naslouchat druhým, ale jen dokud je to samotné zajímá. I z toho důvodu mají kolem sebe velký okruh známých, ale jen málo blízkých přátel. Pokud se setkáte se žlutým klientem, nedělejte si hlavu s termíny, on sám bude mít problém s jejich dodržováním. Zaujměte ho především humorem a slibte mu rychlé výsledky.