O brainstormingu či brainwritingu jako metodě na skupinové generování nápadů slyšel nejspíš už každý z vás. Ovšem, co kdybyste na firemní meeting přinesli kostičky LEGO, origami nebo kuchařku? Návrat do bezstarostných dětských let může na vašich meetinzích vyvolat smršť nápadů. Osvojte si tři metody, které jste ještě nevyzkoušeli.

Obsah

LEGO serious play

Metoda, která vás přenese do dětství, je užitečná především, pokud chceme přijít na inovativní řešení. Ať už chcete posunout do nových sfér naši službu či produkt, hra s kostičkami vám k tomu pomůže! Ztvárněním vašich myšlenek můžete přijít na nové nápady a při tom se pobavit. Aktivita působí blahodárně též na posilnění týmového ducha, a proto může být výborným zpestřením při dlouhodobém řešení problémů s jednou skupinou kolegů.

Je důležité, aby po uplynutí stanoveného času měl každý „stavitel“ čas na představení svého návrhu. Nevýhodou této metody je nutná přítomnost kvalitního průvodce během celého procesu stavění. Ať už si doprovodné řeči a provázení připravíte sami, nebo si najmete proškoleného facilitátora, nesmíte tuto úlohu podcenit. Jen díky průvodci mohou myšlenky nabírat na obrátkách a v následné diskuzi směřovat do konstruktivního závěru.

Business origami

Komplexní systémy jsou složité. Však od toho se jim říká komplexní – z latinského complexi (= obsáhnout, zahrnovat). Avšak s metodou business origami jim můžeme přijít na kloub. Díky této metodě budete schopni identifikovat jednotlivé vazby mezi prvky systému.

Důležité je, abyste do této aktivity zahrnuli všechny klíčové kolegy. To vám umožní vidět všechny úhly pohledu. Celý proces by měl opět koordinovat facilitátor, kterým by v tomto případě nemusel být žádný externista. Není však podstatné, zda aktivitu vede kolega, který danému systému rozumí, či nikoli. Důležité jsou v tomto případě spíše komunikační schopnosti a kvalitní vedení. Pomocí lístků, které představují jednotlivé prvky systému (místa, technologie, lidi, média, dodavatele, …), vytvoří participanti na velké ploše „mapu“, kterou následně propojí šipkami. Šipky představují vztahy mezi prvky systému. Až je model hotový, probíhá diskuze a facilitátor klade podrobné dotazy, aby se nezůstalo pouze na povrchu.

Díky správnému formátu lístků si po skončení workshopu každý kolega může vyrobit origami, a tím vytvořit připomínku této aktivity na další meetingy. Pokud se totiž něčeho můžeme fyzicky dotknout, snáze si zapamatujeme, co jsme v danou dobu zažívali.

Nakresli toust

Metoda nakresli toast je výborným icebreakerem, ale může pomoci i při řešení klíčových otázek. Během této metody jsou participanti vyzváni, aby nakreslili postup, jak si udělat dobrý toast. Po uplynutí času jednotliví aktéři představí svůj návrh. Každý se na věc dívá jiným pohledem. Sdílení a rozebrání rozdílů a jedinečností vede k tomu, že si rozšíříte obzory vašeho přemýšlení.

Zamyšlení touto metodou vám pomůže, například pokud chcete zjednodušit uživatelské prostředí webu nebo zlepšit uspořádání kamenné prodejny. Příprava toastu může sloužit i na rozehřátí před záludnějším úkolem. Můžete si např. zkusit popsat, co vše děláte při nákupu v obchodě. Podnětů bude mnoho, a proto i jednotlivé kroky rychle naskáčou. Použitím této metody můžete s kolegy přijít na nečekané závěry a udělat z vaší provozovny místo, kde se každý bude cítit dobře.

Všechny tři metody mají společné dva převažující benefity – posílení týmové spolupráce díky netradičnímu stylu meetingu a možnost zamyslet se nad komplexním problémem pomocí zjednodušených modelů. I v Uniferu rádi používáme různé kreativní techniky třeba na úvodních workshopech s našimi klienty. Tvorba komplexního webu nebo kampaně je o to zajímavější a efektivnější. Zkuste to taky!

Autorka je stážistkou v UNIFER Marketing Academy.