Naše weby děláme klientovi na míru, aby si následný obsah mohl sám editovat a měl s tím co nejmíň práce. Tohle je ale samozřejmě velmi těžká úloha a nese s sebou řadu problémů. Mezi největší problém patří nahrávání až nesmyslně velkých obrázků, které nejsou komprimované. Což má za následek pomalé zobrazování a načítání webu. To není nic, s čím byste se na svém webu chtěli potýkat. Jak to vyřešit? Jedním z řešení tohoto problému je komprese obrázků. Systém WordPress, se kterým pracujeme a stavíme na něm naše weby, nabízí několik různých variant řešení.

Obsah

Jak vybrat tu nejlepší variantu?

Nejprve jsme do systému nainstalovali všechny pluginy ze seznamu, poté jsme nahráli obrázek a nakonec jsme porovnávali původní velikost obrázku s velikostí komprimovanou. Tento test jsme prováděli na identickém obrázku, přičemž jeden byl uložen ve formátu PNG a druhý ve formátu JPEG.

Přesná čísla vidíte v následující tabulce.

Pro PNG obrázek

Název pluginu Původní velikost obrázku (MB) Komprimovaná velikost (MB) Procenta zmenšení
RESMUSHIT 2.38 0.85 64.40
Compress JPEG & PNG images 2.38 0.76 68.06
ShortPixel Image Optimizer 2.38 0.67 71.76
Smush Image Compression and Optimization 2..38 0.84 64.40

Pro JPG obrázek

Název pluginu Původní velikost obrázku (MB) Komprimovaná velikost (MB) Procenta zmenšení
RESMUSHIT 0.63 0.26 58.08
Compress JPEG & PNG images 0.63 0.23 63.74
ShortPixel Image Optimizer 0.63 0.59 6.50
Smush Image Compression and Optimization 0.63 0.26 58.08

Poměry se liší u každého pluginu v závislosti na formátu obrázku. Podle tabulek se jeví jako vítěz plugin Compress JPEG & PNG images. Nicméně my nehodnotíme pouze čísla, ale i výslednou kvalitu obrázku, která je pro nás víc než důležitá.

Porovnání komprimace PNG obrázků

Všimněte si například rozdílů ve zobrazení slunce a oblohy.

Porovnání komprimace JPEG obrázků

I tady jsou patrné rozdíly ve vykreslení objektů.

TRAM TA DA DÁ SKUTEČNÝ VÍTĚZ JE…

Vítězným pluginem se pro nás stal RESMUSHIT hned z několika důvodů:
– v našem testu podle předchozích tabulek obstál výborně u obou formátů (JPEG a PNG)
– zmenšení obrázku je více než o polovinu
– nijak výrazně neovlivňuje znatelnou kvalitu obrázku
– oproti jeho hlavnímu konkurentovi má výhodu v tom, že nemá žádné limity (Compress JPEG & PNG images má limit pouze 500 obrázků)
– umožňuje nastavit míru komprese a zanechává na serveru původně nahraný obrázek.