Přístupnost webu spočívá ve vytvoření webového obsahu, designu a funkcí tak, aby je mohl používat každý. A to bez ohledu na své schopnosti nebo podmínky, ve kterých se zrovna nachází. Připravili jsme si pro vás základní přehled toho, které skupiny lidí a podmínky musíte brát v úvahu, když chcete vytvořit přístupný web. 

Přístupnost webu

Obsah

Co je to přístupnost webu

Tohle jsme nejspíš zažili všichni – až otravně pomalé načítání webových stránek, mžourání na malé písmo nebo špatná responzivita. Zatímco pro nás mohou tyto problémy být jen malou nepříjemností, nad kterou si sice zanadáváme, ale mávneme rukou, pro osoby s postižením mohou zcela omezit používání internetu. 

Přístupnost webu znamená, že webové stránky využívají nástroje a technologie, které usnadňují vnímání, pochopení a navigaci osobám nejen s postižením. Přístupný web je také ten, který dobře uvidíte, když se na něj budete koukat venku na sluníčku na mobilním telefonu. Jde o zásadní prvek uživatelského zážitku a měla by být začleněna hned na začátku do procesu tvorby webu, ne dodatečně. 

Proč byste měli chtít přístupný web

Webové stránky, u kterých je zřizovatelem stát, to mají vlastně jasně dané. Podle zákona mají totiž od 23. 9. 2019 být takové nově vznikající webové stránky přístupné a od roku 2020 tato povinnost spadá na úplně všechny existující státní weby. Zákon tedy platí pro města, úřady, školy a další státní instituce. Je důležité také zmínit, že tyto organizace mají také povinnost mít na webu umístěné prohlášení o přístupnosti.  Když ale pomineme zákon a podíváme se i na běžné weby, je přístupnost vlastně docela hezká věc, ze které benefitují všechny strany. 

Lidem s handicapem odstraníte bariéry, které jim stály v cestě při používání internetu. Dobře přístupný web může Google vyhodit v žebříčku vyhledávání pěkně vysoko a také zlepšuje použitelnost (UX). A jak už jsme zmiňovali,  přístupný web potřebují i běžní uživatelé, například když chtějí zvětšit web zrovna v momentě, kdy si zapomněli brýle. Nebo když chtějí sledovat video beze zvuku. Nebo již zmíněný příklad brouzdání na webu venku, když svítí slunce. Přístupný web je zkrátka pro všechny, protože i lidé s postižením mohou být vašimi zákazníky. Ale jak se jimi stanou, když jim to neumožníte?

TIP na čtení: Webové standardy aneb Co od nás můžete očekávat při tvorbě webu

Znak přístupnosti

Jaké handicapy lidem zabraňují používat web plnohodně a jak to řešit 

Handicapů, které lidem zabraňují plnohodně vykonávat pro nás naprosto běžné činnosti, mezi které se řadí i používání webových stránek, bohužel existuje mnoho. Než se podíváme na ty nejvíce rozšířené, nejprve si je rozdělíme do 3 typů

  1. Trvalé postižení – to je případ, kdy jsou lidé zcela postižení (např. nevidomí, se zrakovým postižením apod.). 
  2. Dočasná neschopnost – jde o fyzické nebo duševní onemocnění, které lidem brání vykonávat nějakou činnost krátkodobě.
  3. Podmíněný nebo situační handicap – to je případ, kdy nemůžete používat webové stránky kvůli situaci, ve které se nacházíte (např. pomalé připojení k internetu). 

Lidé s poruchami sluchu 

Pro tuto skupinu lidí je velmi důležité, aby webové stránky obsahovaly dostatek textového obsahu. Proto byste například u videí umístěných na webu měli vždy mít titulky.

JAKÁ EXISTUJÍ ŘEŠENÍ: 

Titulky pro média

Videa nebo zvukové prvky na webových stránkách by měly obsahovat titulky. Toto opatření není užitečné pouze pro osoby s postižením, ale také pro uživatele, kteří se zrovna nachází v prostředí, kde nemohou sledovat videa se zvukem, například v kanceláři, škole nebo MHD. Navíc videa s titulky kromě uživatelů miluje i Google.

Lidé se zrakovým postižením 

Do této skupiny nepatří pouze osoby, které jsou zcela nevidomé, ale také lidé trpící na barvoslepost nebo lidé, kteří jsou zrakově postiženi částečně. Ti ke čtení webových stránek používají speciální čtečku, pro kterou byste měli mít web také uzpůsobený. Na webu byste měli mít nastavený kontrastnepoužívat jako zvýraznění pouze barvu

JAKÁ EXISTUJÍ ŘEŠENÍ: 

Kontrast 

Dostatečný kontrast usnadňuje uživatelům čtení textů a seznámení se s obsahem webových stránek. Netýká se pouze osob s poruchou barvosleposti, ale dostatečně kontrastní a dobře čitelný text ocení jakýkoliv návštěvník webu. Při vytváření čehokoliv barevného se vždy ujistěte, aby informace byla srozumitelná i v nebarevné variantě

Alt tagy

Atribut Alt nebo alternativní HTML se používá k popisu obrázků. Když alt popisek vyplňujete, vždy se zamyslete, co byste o obrázku potřebovali vědět, když byste byli nevidomí. Pokud na obrázku bude žena, která kreslí, nic moc by vám neřeklo, když by v popisku bylo pouze “žena.” Pokud by tam ale bylo napsané “žena, která kreslí slunce”, už byste měli jasnější představu.

ARIA tagy

ARIA má sadu speciálních HTML atributů pro přístupnost. Atribut role definuje konkrétní objekt, například článek, upozornění, posuvník nebo třeba tlačítko. Další atributy například popisují formulář nebo je můžete využít k oznámení aktivního stavu tlačítek.

Description

Pro čtečky i prohlížeče je velmi důležité, aby každá vaše podstránka a webové stránky samotné, měla vyplněné meta popisky. Proto dbejte na popisné, ale krátké titulky a popisky, které uživatelům řeknou, o čem přesně daná stránka je.

Ukázka meta popisku

Lidé s pohybovými problémy

Jde o osoby, kteří například utrpěli nějaký úraz, nemohou plnohodnotně hýbat myší nebo touchpadem a k pohybu na webu využívají pouze klávesnici. Při přípravě přístupného webu byste tak měli zařadit možnost procházení webových stránek pomocí tabulátoru.

JAKÁ EXISTUJÍ ŘEŠENÍ:

Navigace pomocí klávesnice

Ve výchozím nastavením by vše, co na svůj web umístíte, mělo být možné ovládat pouze za pomocí klávesnice. To znamená, že byste si neměli příliš vyhrávat s navigačními tlačítky. Proto je například neanimujte jako rozbalovací, pokud je pak není možné použít pomocí čtečky obrazovky.

Navigace pomocí klávesnice

Lidé s kognitivními poruchami

Tato skupina je velice široká a můžete do ní zařadit například osoby, které mají dyslexii, osoby trpící ADHD, osoby s duševním onemocněním, osoby, které mají problémy s pamětí, starší osoby, ale třeba i  osoby pod vlivem alkoholu. Každý z nich potřebuje, aby se jim web ovládal co nejlépe a nejjednodušeji. Proto musí být naprosto srozumitelný.

JAKÁ EXISTUJÍ ŘEŠENÍ:

Velikosti písma

Velikost písma na vašem webu by měla být taková, aby si texty zvládl přečíst opravdu každý. Nebo měl možnost si věty alespoň přiblížit. Uzpůsobení velikosti písma na webu není dobré pouze například pro starší osoby nebo osoby pod vlivem alkoholu, ale obecně pro osoby, které nemají příliš dobrý zrak.

Dostatečně velké ovládací prvky

Mezery mezi tlačítky a ovládacími prvky by měly být dostatečně velké, aby se návštěvník webu omylem neproklikl někam jinam. Dostatečně velké by měly být i samotné ovládací prvky, aby je uživatel dobře viděl. To pomůže nejen osobám, které hůře vidí, ale také osobám s pohybovými problémy.

Myslete na responzivitu

Responzivní web je dobrý pro všechny uživatele. Nikdo totiž nechce vidět rozhozený web, když se na něj dívá z jiného zařízení, než z počítače. Responzivní web totiž rozpozná, z jakého zařízení se na něj připojujete, jaká je šířka jeho displeje a podle toho tak přizpůsobí svůj vzhled.

Používejte HTML tagy pro nadpisy

HTML nadpisy (H1, H2, H3, atd.) pomáhají vytvářet celou strukturu stránky a návštěvníkům usnadňují získat rychlý přehledem o jejím obsahu. Ne každému se totiž chce (nebo na to má kapacitu) číst celý obsáhlý text. Většina lidí nejprve prolétne očima právě nadpisy. 

Pokud chcete znát všechna možná kritéria přístupnosti, můžete se podívat na velmi obsáhlý checklist rozdělený podle úrovní.

Tři úrovně kritérií přístupnosti

Úroveň A

Základní kritéria, která musí web splňovat, aby byl jeho obsah přístupný a použitelný pro osoby s handicapem.

Úroveň AA

Kritéria na této úrovni odstraňují většinu bariér na webových stránkách.

Úroveň AAA

Vylepšení, které osobám s postižením zjednoduší používání webových stránek. Pravidla na této úrovni většinou nejsou povinná.