Reference preview

O projektu

MUNISS je meziuniverzitní studentská soutěž, kterou v ČR pořádají největší brněnské univerzity (MUNI, VUT, MENDELU) spolu s městem Brnem. Na Slovensku pak STU spolu s městem Bratislava. Studenti společně celý semestr pracují na projektu, který má ve výsledku vliv na rozvoj obou zapojených měst. Po osmi letech fungování soutěže přišel čas na refresh stávajícího loga. V návaznosti jsme se pustili i do zpracování grafiky dokumentů, které MUNISS využívá pro svoji prezentaci a projektové výstupy studentů.

Reference preview
Muniss logo mockup

Průběh

Po úvodním meetingu s klientem jsme se pustili do modernizace stávajícího loga. Ze čtyř konceptů, které jsme dodali k posouzení, si klient s velkým zalíbením vybral svého favorita. K samotnému logu jsme definovali i zástupný symbol, se kterým jsme následně pracovali i v dalších materiálech, a vizuálně je tak spojili a sjednotili.

Muniss logo mockup

Co jsme tedy udělali

  • refresh loga MUNISS
  • brožuru – informační materiál, který shrnuje nejdůležitější informace o projektu MUNISS
  • certifikát – šablona certifikátu o absolvování projektu pro studenty
  • social materiály – šablona pro tvorbu příspěvků na sociální sítě
  • hlavičkový papír
  • šablonu brožury pro výstupy studentů – materiál, který je jako výstup předkládán magistrátu města a ve kterém studenti shrnují výsledky, kterých dosáhli
  • šablonu pro výstupy prezentačních plakátů
  • šablonu letáků – informační a grafické letáky v několika formátech pro prezentaci soutěže a zaujetí studentů
  • šablonu powerpointové prezentace
Muniss redesign logaMuniss logo mockupMuniss logo mockupMuniss logo mockup

Další reference