J&T Banka

Innovation management – navržení řízení mikroinovací pro J&T Banku, a.s.

Zadání:

J&T Banka chtěla najít způsob, kterým by podpořila zaměstance ke stálemu vyhledávání inovací, které by prospěly celé společnosti.

J&T banka logo

Řešení:

UNIFER vytvořil návrh řízení mikroinovací pro J&T Banku, a.s. Konkrétně navrhl proces Innovation managementu, který zahrnoval zaznamenávání, hlasování, sledování a evaluaci návrhů na inovace ve společnosti.

Cílem návrhu bylo, aby angažoval co největší počet zaměstnanců ke kontinuálnímu vyhledávání možností na zlepšování, zefektivňování a inovace ve všechn oblastech, které můžou bance prospět.

Návrh zohledňoval i oblasti jako – softwarové řešení, interní firemní komunikace, motivace zaměstnanců k přispívání, proces implemetace řízení inovací.

Další reference