Ve zkratce je efektivní logo takové, které splní svůj účel – zaujme, osloví, vzbudí důvěru a vyvolá různé pocity. Za takovým logem stojí velké množství času a práce. Proto si v tomto článku představíme proces vzniku kvalitního loga a řekneme si, proč by se jeho tvorbou měl zabývat zkušený designér.

Tvorba loga

Obsah

Co je to logo a proč je důležité

Logo je jedním z hlavních znaků každé dobré značky. Každý den přicházíme do styku s mnoha logy a mohou nás ovlivňovat více, než si uvědomujeme. U správně vytvořeného loga víme už od začátku, čím se značka zabývá, co nám nabízí a na koho v rámci trhu cílí. 

Už samotný pohled na konkrétní logo v nás totiž vytváří postoj k dané značce – ať už se jedná o prestižnost a luxus, nebo naopak hravost a volnost, dobré logo může u zákazníka nejen přispět k rozhodnutí pro nákup, či využití služeb dané značky, ale může také zajistit, že se bude opakovaně vracet.

Jak vzniká kvalitní logo

Pokud si logo necháte vytvořit u nás, budete především spolupracovat s designérem. Počínaje první schůzkou s ujasněním cílů a požadavků, vytvoření strukturovaného zadání, přes koncepty až po finální varianty loga a nakonec i tvorbu logomanuálu a potřebných výstupů. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé části podrobněji.

První schůzka a checklist 

K tvorbě loga u nás vždy přistupujeme systematicky. Na začátku je tedy důležité se sejít s klientem a stanovit si hlavní vlastnosti, které má logo splňovat. K tomu nám poslouží strukturované zadání, nebo-li checklist. Ten se na první schůzce s klientem vyplní a obě strany tak získají přehled o tom, co bude následovat, čemu se bude věnovat pozornost a jaké výsledky očekáváme. 

Zároveň můžete říct, jaká jiná stávající řešení se vám líbí, nebo která naopak ne. Dále se domluví časový rozpočet, doplňkové služby a průběh vzniku loga. Je důležité, aby se klient aktivně účastnil všech částí procesu. Díky tomu lze předejít vzájemným nepochopením a pozdějším změnám. Náš tým vás samozřejmě vším provede.

Rešerše

Na checklist navazuje rešerše shrnující všechny poznatky, ke kterým se v procesu bude moci designér vracet. Jako první je vždy potřeba hlavní idea, kterou má logo reflektovat. Proto je zásadní si stanovit, pro koho je logo určené, zda-li chceme vzhledem ke konkurenci zapadnout, nebo se spíše odlišit, na jakou cílovou skupinu má mířit a co má vyjadřovat.

Moodboard

Na rešerši přímo navazuje takzvaný moodboard, který je stručným výsledkem rešerše. Jedná se o koláž barev, obrázků a fotek, které ve společném kontextu vzbudí v pozorovateli takový pocit, který chceme do finálního loga přenést

Proto je důležité se k moodboardu vracet a porovnávat jej průběžně s koncepty loga. Příklad toho, jak by moodboard mohl vypadat, je následovný: 

  • Základní barvy
  • Textura
  • stylizace obrázků
  • Tvary
  • Atd. 

A od každého ideálně více než jeden. 

Příklad moodboardu

Pokud vytvořený moodboard klient odsouhlasí, může designér přejít k tvorbě loga.

Samotný proces tvorby loga

Nyní již nastává proces tvorby návrhů loga. V této fázi vzniká mnoho konceptů a postupným vybíráním konkrétních variant se designér dostává k finálním verzím. Je velmi důležité myslet na to, aby bylo logo unikátní, ale zároveň jednoduché a konzistentní. Dále musí mít dostatečný kontrast barev a použité barvy spolu musí korespondovat.

Geometrie loga musí být přesná a jednotná. Obzvlášť tyto parametry nejsou vždy na první pohled běžnému pozorovateli zřejmé, ale zkušený designér je snadno zajistí. Je také nutné zvolit vhodný typ a řez písma a případně řešit použití s textem, nebo jen zástupný symbol, tedy část, nebo prvek loga, například bez názvu značky.

Finální varianty

V naší agentuře je standardem, že výstupem jsou tři různé návrhy, které designér prezentuje klientovi. Případné připomínky pak designér zapracuje do návrhů. Finální logo musí jednoznačně splňovat nároky na přesnou geometrii, unikátnost a nezaměnitelnost s jiným logem, nebo symbolem. Z toho důvodu je více než nutné využívat pro tvorbu profesionální software a provádět kontrolu podobnosti log.

Exporty

Až společně vybereme finální variantu loga, vznikne logopack obsahující všechny potřebné verze výstupů. Záleží také na tom, jestli chcete logo připravit pro tisk, nebo pro digitální použití. Důležitý je i logo manuál, který jasně definuje správné a špatné použití loga a manipulaci s ním. To je důležité především pro ochranu značky. Podle požadavků dále mohou vzniknout alternativní verze loga dle specifického použití.

Příklady známých log a jejich parametry

Na různých příkladech známých logotypů světových značek si můžeme ukázat příklady parametrů, které by mělo logo splňovat.

Příklady známých log

Apple

Jednoduché nadčasové logo se skrytou myšlenkou a propracovanou geometrií. Použití loga je v rámci této značky velmi důležité. Například už jen to, jak je logo umístěno na telefonech má svůj důvod. A to takový, že když jeho uživatel telefonuje s mobilem u ucha, ostatní vždy poznají, že se jedná o iPhone. Logo je tvořeno pouze symbolem.

Nike

Na první pohled dobře rozpoznatelný znak, používaný jak samostatně, tak ve spojení s názvem značky. Vzhledem ke sportovnímu zaměření značky působí logo svižným a hladkým dojmem.

WWF (World Wildlife Fund) 

Další příklad dobře zapamatovatelného loga. Černobílé provedení loga s myšlenkou znázornit ohrožené druhy zvířat. Zajímavostí je také to, že černá a bílá barva byly vybrány také z důvodu nižších nákladů na tisk.

IBM

Seriózní značka působící na poli IT. Aktuální verze loga je modernizovaná, s ohledem na původní logo je však stále zachován jeho koncept a zvolená modrá barva vzbuzuje v zákaznících důvěryhodnost. Logo je tvořeno přímo písmeny názvu značky.

McDonald’s

Logo reprezentuje vzhled oblouků prvních restaurací této značky. Zvolená žlutá barva ve spojením s červeným podkladem navozuje v zákaznících chuť k jídlu

Shell

Celosvětově známé logo, jehož autorem je designér Raymond Loewy. Podoba loga se již přes 50 let nezměnila. Logo využívá výrazných barev a kombinaci užších a širších linek, díky čemuž působí vážně a zároveň elegantně.

Check list kvalitního loga

Check list: Jak poznat kvalitní logo