Nestává se často, že Vám někdo dává něco zadarmo? V případě České manažerské asociace ANO! Podpora firem a manažerů je jejím posláním! Díky Projektu 110 můžete své firmě zajistit kvalitní vzdělání ZDARMA! Obecné IT, práce se software, měkké a manažerské dovednosti – v těchto oblastech můžete rozvíjet sebe a své zaměstnance. ČMA tato školení nabízí pro své členy, ale i pro firmy a organizace, které si členství vyřídí, případně využijí přidružené členství pro tento projekt. Jde o příležitost jak pro malé a střední podniky, tak pro velké korporace.

Obsah

Školení na míru

Projekt má několik cílů: zvýšení odborné úrovně znalostí zaměstnanců, jejich dovedností a kompetencí, zvýšení adaptability starších pracovníků a umožnění dalšího profesního vzdělávání podporovaného zaměstnavateli. Obsahem školení může být efektivní komunikace, manažerské a obchodní dovednosti, diagnostické metody ve vzdělávání, knowledge management a firemní vztahy a kultura. Každé firmě nebo organizaci bude školení vytvořeno na míru v jejich sídle (mimo hl. města Prahy).

O vzdělávání zaměstnanců se postará Centrum andragogiky, jehož lektor a školicí materiály budou k dispozici zdarma. Školení je koncipované na 40 hodin v pěti školicích dnech pro maximálně 12 účastníků v rámci jedné skupiny. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen této skupiny byl starší 55 let. V kurzu je možné vybrat si jednu z výše uvedených oblastí vzdělávání, nebo využít kombinaci obou.

Termíny

Výuka se bude konat v termínech, které budou vyhovovat dané firmě či organizaci. Uvedených 5 školicích dní by se mělo ideálně vejít do 3, maximálně pak 6 měsíců. Dokončit zdarma nabízený kurz je nutné do června 2022.

V případě zájmu o vzdělávání či členství v České manažerské asociaci se obraťte na našeho CEO Kamila Pavlíčka na tel. +420 602 266 356 nebo e-mailu kamil.pavlicek@unifer.cz , který vám poskytne více informací.