PKV

Tvorba webové prezentace pro zvýšení počtu objednávek.

Zadání:

Cílem webové stránky www.prukazpenb.cz bylo zvýšení počtu objednávek průkazů energetické náročnosti budov skrz objednávkový formulář, který je součástí webových stránek.

Řešení:

Významným prvkem je konfigurátor, díky kterému si je zákazník schopen jednoduše zjistit, zda se na něj vztahuje povinnosti vlastnist PENB či nikoliv. Webové stránky dále referují o aktuálitách v oboru a prezentují další divize společnosti PKV. Po tvorbě těchto webových stránkek se plynule navazovalo na SEO optimalizaci a PPC reklamu. Jedná se o responzivní web s aktivními prvky, který prezentuje nejvýraznější divizi společnosti PKV.

 

 

Mám zájem o podobný projekt