Microsoft

Výzkum ICT prostředků na ZŠ a SŠ.

 
 

Zadání:

Cílem projektu bylo zmapovat stav informačních a komunikačních technologií na základních a středních školách v České republice. Výsledky výzkumu měli sloužit k prohloubení znalostí společnosti UNIFER o nižších stupních vzdělávání v České republice, se kterými se centrum chystá navázat dlouhodobou spolupráci. Výzkum byl založen na vyplňování online dotazníku, všechna data byla zcela anonymní. Partnerem výzkumu se stala společnost Microsoft, která UNIFERu pomohla se sběrem dat, a dostala tak přístup k souhrnným výsledkům.

Řešení:

Insight Team vypracoval detailní online dotazník o rozsahu více než 200 proměnných zaměřený nejen na deskripci stavu informačních a komunikačních technologií na českých základních a středních školách, ale také na zjištění návyků při používání těchto technologií při výuce. Pozvánka k účasti na výzkumu byla zaslána výběrovému souboru škol, a to i s pomocí krajských kontaktních center společnosti  Microsoft. Sběr dat probíhal dva měsíce. Dotazník zaznamenal více než 800 odpovědí z celkového počtu 2 619 návštěv. Souhrnné výsledky výzkumu byly jako odměna za účast ve výzkumu zaslány zúčastněným školám.
Mám zájem o podobný projekt