Tvorba informačních brožur pro informovanost o krizových stavech a mimořádných událostech v městské části Brno-střed.

Zadání:

Projekt je jedním z balíků projektů zadaným přímo Úřadem MČ Brno-střed. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření praktického rádce, který zvýši informovanost obyvatelstva městské části o krizových stavech a mimořádných událostech, které mohou eventuelně nastat. Cílem práce bylo v počáteční fáze právě nadefinování krizových stavů a stavů nebezpečenství, které obyvatelstvu hrozí. Kromě toho šlo
o popis právního a institucionálního rámce v kontextu těchto situací, společně s popisem jednotlivých kompetencí.

grafický design

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/212854/virtual/www/wp-content/themes/unifer/single-reference_post.php on line 69

Další reference