Informační portál Magistrátu města Brna

Tvorba nové webové prezentace.

Zadání:

V rámci spolupráce UNIFERu s Magistrátem města Brna vzniknul i projekt na vytvoření nové webové prezentace Informační portál Magistrátu města Brna, který se dočkal i svého pokračování v projektu Rekonstrukce webové prezentace Úřadu Magistrátu města Brna a jeho věrnostní systém. Jde o na sebe navazující projekty, přičemž první z nich měl jako hlavní cíl vytvoření studie Informačního portálu
a zadávací dokumentace k možné realizaci. Navazující projekt je rozšířením prvního v ohledu specifikace požadavků na webový portál společně s kritickou analýzou současného stavu a konkrétním návrhem na uskutečnitelnou realizaci.

Řešení:

Kromě toho se podílel UNIFER i na projektu Návrh webu vědeckých a vzdělávacích institucí Brno, kterého výstupem byl návrh na možnou realizaci webového portálu zaměřeného na všechny vzdělávací a vědecké instituce s působností v Brně.

Mám zájem o podobný projekt