Hvězdárna a planetárium Brno

Tvorba videa komunikujícího aktuální dění v brněnském planetáriu.

Zadání video:

Hvězdárna a planetárium Brno je institucí, ve které se spojuje touha po vědění a objevování s moderními technologiemi a zábavou. Ve svých prostorách promítá speciální filmy a pořádá řadu vědecko-zábavných akcí. Ke své propagaci používala mj. starší video spot, který obsahoval již neplatné atrakce, a také forma videa už byla poměrně zastaralá. Proto jsme byli osloveni, abychom vymysleli moderní a efektní video spot, který Hvězdárnu ukáže v aktuálním světle a správným způsobem bude lákat k návštěvě.

Řešení:

Navržený image video spot stojí na kombinaci image záběrů se záběry z reálných akcí. V detailech se tak zabýváme technologickými prvky Hvězdárny, v celcích pak ukazujeme reálné lidi a jejich zážitky v prostorách Hvězdárny. Divákovi tak uceleně ukazujeme, co na Hvězdárně najde a co zde může zažít. Pro zvýraznění těchto vzkazů jsou zapracovány také jasné a úderné claimy doplňující obrazovou stránku videa. Tyto claimy současně plní funkci call to action vzkazů, a jasně divákovi říkají, proč na Hvězdárnu jít.Natočené záběry jsou postprodukčně doplněny lehkými vizuálními efekty, které doplňují celkovou „hvězdnou“ atmosféru, a hudbou, která podporuje tempo celého spotu a postupně graduje, čímž pomáhá tvořit emoční náboj videa.

Video bylo klientem schváleno téměř bez připomínek, čímž se potvrdilo, že dokážeme jasně pochopit cíle našich klientů a vytvořit tvůrčí záměr, který těmto cílům odpovídá. Video bylo dodání ve vysoké kvalitě, aby jej Hvězdárna dále mohla používat jak offline (konference, výstavy, video bloky před promítáním), tak online (YouTube, sociální sítě).

Mám zájem o podobný projekt