Galard

Zajišťování marketingových aktivit pro značku Galard od tvorby propagačních materiálů, zajištění PR podpory po finální propagaci značky.

Zadání:

Hlavní náplní spolupráce UNIFERu a Galardu bylo zajišťování marketingových aktivit pro pánské luxusní krejčovství Galard. Tato spolupráce probíhala od února 2014, kdy byl realizován například mystery shopping či průzkum chování zákazníků na webu. Od května se také začalo intenzivně pracovat na marketingové podpoře otevření nového salónu v Brně na Údolní.

 

 

Řešení: 

Popagace otevření nového salónu Galard se odehrávala v několika rovinách. Nejprve bylo nutné zajistit outdoorovou kampaň. Kromě bilboardu byl navržen také koncept outdoorové akce, kdy studenti z UNIFER clubu během dvou dnů v retro kostýmech v centru Brna leštili boty kolemjdoucím mužům. Tato akce měla velmi dobré ohlasy jak na sociálních sítích, tak i přímo od zúčastněných lidí a objevila se dokonce na přední straně Mladé fronty dnes.

 

Dalším krokem bylo zajištění PR podpory. Pod vedením mentorky Michaely Gálikové tým studentů zajistil přípravu tiskové zprávy, která byla následně otištěna v několika regionálních denících, a dále zorganizoval týdenní reklamu v rádiu Krokodýl a Petrov.

V neposlední řadě bylo nutné zajistit tvorbu propagačních materiálů a pozvánek na otevření nové prodejny, čehož se ujal grafický tým UNIFERu pod vedením Marka Suchého. Poslední částí marketingové spolupráce byla správa sociálních sítí Facebook a Pinterest, kde byly kromě novinek z prodejny sdíleny také zajímavé informace z historie módy.

Mám zájem o podobný projekt