Ekostavby Brno

Marketingová konzultace, založená na analýze současného stavu marketingových aktivit klienta.

Zadání:

Společnost Ekostavby Brno si objednala marketingové konzultace v UNIFERu. Očekáváním klienta bylo, aby jsme analyzovali současný stav jeho marketingových aktivit a na základě toho vypracovali doporučení.

Řešení:

Obsahem konzultací byla osobní setkání, na kterých probíhala analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy a stávajících marketingových aktivit. Důležitou součástí výstupu byly návrhy na zlepšení v rámci propagace firmy. Analýza aktivit a tvorba strategického rámce podle kterého by měl klient dál postupovat. Na projektu spolupracoval zkušený mentor a úzká skupina specializovaných studentů. Klient tímto způsobem získal vice pohledů na svůj předmět podnikání.

Reference:

“Tvorba marketingového plánu společnosti byla pod vedením UNIFERu hrou a brainstormingem zárověň, díky tomuto přístupu byl výstup pro nás velmi obohacující a otevřel nám nový úhel pohledu, kam směřovat naše kroky.”

Ing. Dominik Bártů, Ekostavby Brno, a.s.

Mám zájem o podobný projekt