Dixons Retail

Vytvoření náborové kampaně.

 

Zadání:

Společnost Dixons oslovila UNIFER s požadavkem na vytvoření strategie HR marketingu, která by usnadnilanábor nových zaměstnanců zejména z řad IT programátorů. V návaznosti na strategii měl vzniknout také nový corporate design pro náborovou kampaň a kariérní webové stránky.

Řešení:

Ke spolupráci na projektu byla přizvána mentorka Eva Kneblová, která působila například v marketingovém oddělení společnosti KPMG a zajišťovala marketing pro VUT v Brně. S pomocí týmu studentů Eva nejprve zanalyzovala materiály od klienta (výsledky průzkumů spokojenosti zaměstnanců, analýza konkurence apod.).
Na základě těchto informací byl vytvořen ucelený dokument, kde byl doporučen způsob komunikace a oslovení cílových skupin.

 

V návaznosti na vypracovanou strategii pak grafik vytvořil nové logo pro náborovou kampaň – větrník s heslem „Turn your career with Dixons“. Po schválení loga začali grafici souběžně pracovat na přípravě vizuálu kariérních webových stránek, které se opět odvíjely od nové strategie, a dále na přípravě informačního propagačního videa ve stylu infografiky. Hlavní důraz byl při tvorbě stránek kladen na originalitu, hravost a jednoduchost pro uživatele, proto grafik ve spolupráci s kodérem zařadil na stránky mnoho interaktivních prvků.  UNIFER navrhl také unikátní propagační letáčky ve tvaru slona a nový roll-up. Nová náborová kampaň společnosti Dixons získala pochvalu na sociálních sítích např. od společnosti Brand Bakers.

Mám zájem o podobný projekt