Reference preview

O projektu

Česká manažerská asociace je u nás jediné sdružení, které se zaměřuje na manažery, podnikatele a lídry bez ohledu na obor či profesi. Již tři dekády rozvíjí odborné schopnosti, znalosti a dovednosti manažerů podle aktuálních trendů. A stejně tak jako asociace reaguje na společenské a technologické změny a trendy, jsme se touto zásadou řídili při tvorbě nového webu.

Reference preview

Tvorba webu

Hlavním cílem nového webu bylo zdůraznit aktivity a výhody, které sdružení nabízí svým členům, a rozšířit prostor pro prezentaci aktivit jednotlivých členů. Vytvořený prostor mohou využít i pro svoji propagaci. Nakolik jsou business asociace postavené na principu aktivního networkingu, zaměřili jsme se na to, aby byl web ČMA reprezentativní a stávající členové na něj mohli dále odkazovat.

Velkou výzvou bylo zkombinovat velké množství obsahu, které asociace tvoří. Také jsme museli pracovat se skutečností, že asociace sdružuje členy z široké škály různých oborů. Důležitá proto byla definice hlavních person, tedy typických návštěvníků webu ČMA a jejich hlavní motivace stránky navštívit.

Výsledkem je minimalistický, čistý web, s přehledným a intuitivním UX, a to i přes velký počet přibývajících novinek a akcí v obsahu.

ČMA - web mobile mockup

Další reference