CENMA

Tvorba loga.

Zadání:

Na základě novodobé potřeby odborníků podělit se o nové poznatky a informace z neuromarketingu ke konci roku vznikla asociace, která umožnila tyto vědomosti sdílet s ostatními profesionály napříč celým světem. CENMA vytváří prostor pro interdisciplinární diskuze o nově získaných znalostech z oblasti neuromarketingu. Cílem bylo vytvořit logo asociace, které by symbolizovalo nový vhled na starou problematiku .

Řešení:

Při tvorbě jsme vycházeli z předmětu výzkumné činnosti asociace, a to mozku. Vnitřek mozku je tvořen mozaikou, která symbolizuje širokou škálu znalosti propojených do jednoho zastřešujícího se celku – neuromarketingu. Styl písma podtrhuje modernost loga, ale zároveň zvýrazňuje jeho důstojnost.

 

 

 

Mám zájem o podobný projekt