AVANT investiční společnost

Vytvořili jsme novou vizuální identitu významné investiční společnosti. 

 

AVANT investiční společnost spravuje fondy, jejichž celková hodnota dokáže protáčet oči. Protože jejich cíle jsou už od samého počátku jen ty nejvyšší a jejich cesta tak vede jen vzhůru, je tento prvek také stěžejním pro novou vizuální identitu. Nejenže jsme tedy redesignovali logo, z nového logotypu jsme si ještě vypůjčili úvodní písmeno A a přidělili mu výraznou roli napříč vizuální identitou společnosti. A podle nás je to jednoduše pecka.

 

 

 

 

Co je tedy naše práce?

Nové logo

Nová vizuální identita

Aplikace vizuální identity na různé formáty

Vytvoření brand manuálu

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o podobný projekt