Screaming Frog je perfektním diagnostickým nástrojem pro každého auditora webových stránek a výchozím bodem jakékoli digitální marketingové kampaně. Pokud chcete na svém webu řešit SEO, Screaming Frog vám tuto práci velmi zjednoduší a zpřehlední.

Unifer blog recenze úvodní obrázek

Obsah

Screaming Frog tvoří sitemapy

Marketéři využívají nástroj Screaming Frog především pro SEO analýzy webových stránek. Díky tomuto softwaru lze jednoduše prozkoumat veškerá metadata, která jsou na webu vidět, což dopomáhá k vytvoření souboru mapy webu – Sitemap. Tento soubor je užitečný zejména na webových platformách, které nemají vlastní generátor souborů Sitemap. Taková mapa provází internetové vyhledávače vaším webem a pomáhá jim se na něm vyznat a indexovat jeho stránky.

Audit webu

Výstupy z „křičící žáby“ jsou dobrý podklad při auditu webu, weboví specialisté je proto používají často jako prvotní nástroj na začátku nového projektu – optimalizace webu, redesignu či tvorby nového webu. Umožňuje rychle zjistit, zda se na webových stránkách vyskytují nějaké zásadní problémy. Z výsledku auditu webových stránek vyčtete třeba to, jak se na web dívá Google a jestli jsou všechny stránky správně indexovány.

Placená versus neplacená verze

Software není na první pohled úplně přehledný, ale po pár hodinách používaní v něm dokážete procházet výsledky zkoumání, které se dají i různě filtrovat podle potřeb.

Dokonce i bezplatná verze je docela užitečná a je mezi lidmi hojně využívána, jelikož poskytuje jeden z nejrychlejších způsobů, jak získat dobrý celkový pohled na funkčnost webových stránek. S placenou verzí umožňuje software integraci s Google Analytics a Search Console. Se Screaming Frog a tabulkami Googlu lze vytvořit velmi komplexní přehledy metadat, alt tagů, velikostí obrázku, titulů nebo H tagů (nadpisů).

Screaming frog náhled nástroje

Výhody nástroje Screaming Frog

  • Umožňuje velmi rychle zobrazit základní prvky SEO webu (Technical SEO, Onsite SEO)
  • Rychle zobrazuje chybějící metadata
  • Komplexně vypisuje stránky všech typů, nejen HTML
  • Umožňuje exportovat seznamy – klienti mohou problémy sami opravit nebo minimálně vidí, na čem marketéři pracují

Nevýhody nástroje Screaming Frog

  • Nejedná se o cloudový software
  • U velkých webů se musí dlouho čekat na celkový audit výsledků
  • UX může zpočátku být trochu matoucí, ale jakmile software začnete více používat, lehce se v něm zorientujete