Pořádek v reklamním účtu – sci-fi nebo realita?

Proč je důležité mít pořádek v názvosloví reklamních kampaní napříč vaším Business managerem nebo Business managerem klienta? Důvod je prostý: správně a relevantním způsobem pojmenované kampaně, reklamní sady a reklamy ušetří čas a práci, které pak můžete věnovat například do kreativy nebo media spendu. Zároveň také klientovi, popř. „kontrolním očím“, dáte jasně najevo, že máte rádi přehled a pořádek.

Dejte pozor, jak si „je“ pojmenujete!

Ano, přesně tak. Je třeba si dát pozor, jak si je pojmenujete. Ale koho? Zkušený markeťák se nebude divit, že se hovoří o tom, jak si pojmenovat vlastní publika, která vytváříme ve Správci publik v Business manageru.

Vzhledem k tomu, že Správce reklam umožňuje do jisté míry automatizovat pojmenovávání reklamních kampaní (k tomu se dostaneme dále) na všech úrovních, zejména pak na úrovni reklamní sady, které je pro nás z hlediska cílení pravděpodobně nejdůležitější, je fajn pojmenovat si vlastní publika způsobem, který necháme „propsat“ do názvu reklamní sady. Možností, jak ona vlastní publika pojmenovávat je samozřejmě mnoho a nikde není dáno, jaký postup je ten správný. Jedno pravidlo je ale jisté:

„Pojmenovávej kampaně tak, aby se v nich Tvůj nástupce vyznal, když Tě zítra přejede auto na přechodu.“

Konkrétní název vlastního publika, vytvořeného z uživatelů, kteří v posledních 10 dnech přidali do košíku zboží v hodnotě vyšší než 600 Kč, pak může vypadat následujícím způsobem:

WCA_A2C_Value=>600CZK_10d

A co jednotlivé zkratky písmen znamenají?
WCA = website custom audience
A2C = added to cart

Standardní matematická znaménka z úcty ke všeobecnému vzdělání jsme se rozhodli nevysvětlovat. Stejně jako zkratku 10d, který průměrně inteligentní čtenář dokáže bez větší námahy dekódovat.

Podobným způsobem bychom pak mohli pokračovat v případě pojmenovávání publik z jiných zdrojů, než těch webových: např. publika vytvořená z uživatelů, kteří provedli určitou aktivitu s naší Facebookovou stránkou u nás ve firmě pojmenováváme jako ECA_LikedPosts_365d apod.

Už víme, s kým mluvíme, tak pojďme na to

Když za sebou úspěšně máme fázi správného pojmenovávání publika, můžeme začít se správným pojmenováváním kampaní, které už nebude vůbec složité. Facebook totiž (opět) myslí tak trochu za nás. Ve Správci reklam je třeba kliknout na „ozubené kolečko“ nacházející se v horní části „rozkliknutého editoru“ (viz obrázek níže).

Po kliknutí na výše uvedené „ozubené kolečko“ na nás vyskočí příjemně funkční dialogové okno, kde si nadefinujeme, jaké proměnné chceme, aby se propisovaly do názvu dané (v tomto případě) reklamní sady (popř. kampaně, či reklamy).

Po nadefinování jednotlivých proměnných stačí kliknout na všemocné tlačítko „Přejmenovat“ (zde Rename), and … wait for it… máme pojmenováno.

Další výhodou toho je, že můžeme nadefinovat kromě dynamických i „statické“ proměnné, tedy vlastní text. Předposlední výhodou (ale někdy i nevýhodou) je, že Správce reklam si pamatuje poslední nastavení.  A konečně poslední výhodou je fakt, že si můžete nadefinovat i znaky, dle kterých poznáte, na které publikum už není cíleno a na které naopak cíleno je (viz znak _//_).

A proč se s tím takhle dřít?

Nejeden lenivý lidský organismus by si nyní mohl položit otázku: „Proč bych se s tím namáhal, když tam můžu napsat vlastně cokoliv?“ „No, proč asi? Protože pořádek nám v budoucnu ušetří čas i nervy.“ A dalším zajímavým důvodem je skutečnost, že Správce reklam se konečně naučil dynamicky generovat UTM parametry z názvu kampaní (viz obrázek).

Už víte, kam tím míříme? Když si dáte práci s pojmenováním kampaně, reklamní sady a reklamy, Správce reklam za vás vytvoří relevantní parametry, které nemusíte poté ručně zadávat znovu a nakrásně si pak výkon kampaně změříte v Google Analytics (s označením „změříte“ jsme trochu váhali vzhledem k rozdílům ve vyhodnocování kampaní skrz Správce reklam a Google Analytics, ale o tom až jindy).

„Dočetl jsem až sem. Co si z toho mám odnést?“

Neexistuje správné nebo špatné pojmenování. Existuje buď chaos nebo pořádek.

Vymyslete si vlastní názvosloví, které budete používat.

Jednotné názvosloví ulehčuje práci při kontrole kampaní, a v konečném důsledku šetří čas a peníze.

Když vás přejede auto, člověk, který to po vás převezme, na vás bude vzpomínat jen v dobrém 🙂